Obračun plaća i ugovora o djelu

Obračuni plaća, ugovora o djelu, zakonski obrasci

 

Modul obračun plaća je prilagođen korištenju kako tvrtkama sa manjim brojem zaposlenika, tako i onima sa nekoliko stotina i tisuća. Isto tako je moguće voditi plaće i za fizičke osobe sa zaposlenicima (Obrazac 2001, 2002...) u istom mjesečnom obračunu i izrada pratećih obrazaca i naloga za plaćanje. Program vam izrađuje naloge automatski bez obzira iz koliko županija su zaposlenici i gdje se nalaze poslovnice. Također se izdaju nalozi za plaćanje pratećih naknada poslodavaca (vodna, zašitita od nesreća...), te je omogućeno automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Funkcionalnosti 

 • neograničeni broj organizacijskih jedinica (mjesta troška / profitnih centara) za svako poduzeće / organizaciju
 • neograničeni broj uposlenih radnika
 • definiranje neograničenog broja parametriziranih vrsta rada / primanja uz različite formule obračuna (otvoreni sistem definiranja) mijenja sam korisnik
 • Prihodi u stvarima i uslugama
 • parametarsko ograničenje minulog rada do 20%
 • neograničeni broj vrsta rada / primanja u obračunu
 • obračun od brutto, na netto, netto na brutto, na “ruke") neovisno da li u apsolutnom iznosu ili brojem sati ili kombinirano.
 • obračun po principu sati ili apsolutnih iznosa bilo na brutto ili netto principu
 • parametrizirane otvorene grupe doprinosa i pojedinačni doprinosi (mijenja sam korisnik)
 • izračun prosječnih satnica i prosječnih primanja
 • automatski izračun radnog staža
 • dodaci, odbici,  automatski obračun kredita za neograničeni broj kreditnih obveza
 • akontacije, višestruke isplate u mjesecu
 • generiranje zbrojnih naloga za prijenos - prenosivi medij ili Internet
 • nalozi za upis na tekuće račune različitih banaka sa automatskim prijenosom prema Unicredit, Raiffeisen, Intesa i Hypo banci, po potrebi i prema drugim bankama.
 • obrasci, generiranje datoteka na prenosnom mediju
 • neograničeni pristup prethodnim obračunima
 • parametrizirana izvješća obračuna po zaposlenicima, vrstama primanja, razdobljima, org. jedinicama, itd.
 • standardne tehničke funkcije sustava i pomoćne funkcije
 • Zakonom definirani obrasci (MIP-1023, 2001...)
 • Prijenos naloga u platni promet 

Ključne prednosti

 • Neograničen broj vrsta prihoda, vrsta nadoknada
 • Izrada svih obrazaca za potrebe zakonodavstva BiH
 • Izrada svih virmana, bez obzira iz koliko županije imate zaposlenih i iz kojih su entiteta
 • Mogućnost obračuna po satima i po apsolutnim iznosima u brutu ili netu
 • Prijenos u platni promet (izrada virmana)
 • Opcijom kloniranja kod situacija gdje se obračuni ponavljaju završavamo novi obračun doslovno u roku od nekoliko minuta
 • Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo definiranim pravilima kontiranja
 • Izrada ugovora o djelu sa svim potrebnim obrascima i knjiženjem u financijsko
 • Izrada XML datoteka za prijenos u poreznu upravu
 • Mogućnost isplate plaća preko zajedničkog računa, izravno na žiro račun djelatnika ili preko zajedničkog računa za svakog djelatnika posebno, sa ispisanim tekućim računom i imenom djelatnika u svrsi doznake
 • Mogućnost automatskog vođenja neograničenog broja kredita po djelatniku
Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web mjesta.