Putni nalozi

Nalog za službeno putovanje, putni nalog za malo i teretno vozilo

 

Ovdje evidentiramo naloge za službeno putovanje, putne naloge te loko vožnju. Omogućen je automatski prijenos u blagajnu, obračun plaća i financijsko knjigovodstvo. Moguće je i evidentiranje putnih naloga za teretna vozila 

 • Isplata akontacije
 • Evidentiranje dnevnica
 • Evidentiranje prijeđenog puta
 • Evidentiranje troškova
 • Isplata/povrat akontacije
 • Obračun putnih troškova
 • Prijenos u blagajnu
 • Prijenos u obračun plaća
 • Prijenos u financijsko

Ključne prednosti

 • Izrada putnih naloga za osobna i službena vozila sa svim pratećim obrascima
 • Evidentiranje troškova putovanja
 • Evidentiranje troškova korištenja privatnog vozila u službene svrhe
 • Prijenos u blagajnu, obračun plaća i financijsko knjigovodstvo
 • Evidentiranje loko vožnje za osobna i službena vozila, obračun korištenja osobnog vozila u službene svrhe