Moduli aplikacije

Što pokrivamo sustavom IPIS

Sistemski preduvjeti

  • Minimalno Windows 7
  • Microsoft SQL Server 2014 (Express ili neka od komercijalnih verzija)
  • Za instalaciju SQL Servera je potreban Windows Installer 4.5 (samo server)
  • 4 GB RAM-a serverska varijanta, 2 GB RAM-a klijent (preporučeno 4 GB i više)
  • Microsoft .Net Framework 4.0