Obračun kamata

Kamate, krediti

 

Program omogućuje obračun zateznih i drugih kamata, kao i pripremu rata kredita korištenjem konformnog ili relativnog kamatanjaka, jednostavnih ili složenih kamata.