Osnovna sredstva

Nabava, stavljanje u upotrebu, prodaja, amortizacija

 

Modul omogućuje jednostavno evidentiranje osnovnih sredstava tvrtki. Omogućen je automatski obračun amortizacije i knjiženje u financijsko računovodstvo. Moguće je odvojeno pratiti amortizaciju uvećane/umanjene vrijednosti. 

 • Nabava osnovnih sredstava
 • Stavljanje u upotrebu
 • Premještanje
 • Izmjena vrijednosti
 • Prestanak korištenja
 • Obračun amortizacije

Ključne prednosti

 • Evidencija neograničenog broja osnovnih sredstava
 • Neograničen broj kategorija osnovnog sredstva
 • Neograničen broj amortizacijskih stopa
 • Evidentiranje prijema novog osnovnog sredstva i knjiženje u KUF/Financijsko
 • Stavljanje u upotrebu
 • Premještanje osnovnog sredstva među organizacijskim jedinicama u poduzeću
 • Izmjena vrijednosti sa mogućnošću posebnog obračuna amortizacije uvećanog/umanjenog dijela
 • Prestanak korištenja
 • Prodaja osnovnog sredstva sa izradom računa i prijenosom u KIF/Financijsko
 • Obračun amortizacije (mjesečna, polugodišnja, godišnja) sa knjiženjem u financijsko
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Početno stanje sa unosom akumulirane amortizacije prilikom početka korištenja modula/poslovne godine
 • Izrada početnog stanja iz inventurne liste za slijedeću početnu godinu
 • Zakonom propisani obrasci za BiH