Knjiženje ulaznih/izlaznih računa izravno u KUF/KIF

Navigacija:  Primjeri >

Knjiženje ulaznih/izlaznih računa izravno u KUF/KIF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovaj primjer je namjenjen računovodstvenim servisima koji izrađuju knjige KUF/KIF i PDV prijavu izravnim unosom podataka. Klijent servisa osigurava ulazne/izlazne račune.

Također objašnjava kako se izrađuju nova pravila kontiranja za određene partnere za automatski unos konta.

 

Počinjemo izradom novog praznog izvoda u sekciji "Knjige KUF/KIF":

 

clip0315

 

U polje knjiga vrsta unosimo vrstu knjige ulaznih faktura:

 

KUF1 - KUF za isporuku dobara i usluga

KUF2 - KUF za dane avanse

KUF3 - KUF za isporuku dobara i usluga u vanposlovne svrhe

KUF4 - KUF za uvoz

 

Na osnovu ovog podatka program određuje način knjiženja PDV-a i prikaza PDV prijave. Također određuje koje će definirano pravilo kontiranja koristiti.

 

Nakon toga unosimo partnera, broj računa, datume. Ukoliko nemamo partnera već u evidenciji, desnom tipkom miša na polje za unos partnera i odabirom opcije "Novi" možemo odmah ovdje dodati novog partnera bez otvaranja dodatnih prozora. Također odabranog partnera možemo izmjeniti opcijom Uredi.

 

Nakon unosa iznosa fakture s porezom program prema definiranom tarifniku za PDV i vrsti partnera sam računa ostale iznose. Iznosi se prema potrebi mogu izmjeniti unosom ostalih polja ručno. Program se brine da je zbroj svih polja točan i u skladu sa načinom izrade knjige.

 

Prelaskom tipkom "Enter" preko svih polja program potraži pravilo kontiranja za ovog partnera/knjigu, te ako postoji automatski popuni u dijelu "Kontiranje stavke":

 

clip0316

 

Nakon prenosa predefiniranih konta, program vas pozicionira na zadnju stavku i kontiranju gdje možete nadodati potrebna konta i iznose. Prelaskom preko praznog retka kontiranja tipkom "Enter" program vas opet automatski vraća na sekciju za unos računa gdje možete nastaviti sa unosom.

 

U sekciji kontiranje stavke imamo nekoliko pomoćnih funkcija/kontrola:

 

clip0317

 

U slučaju sa slike "KUF za telefon" je pravilo kontiranja koje je program automatski pridružio prema nazivu partnera i tipu knjige.

U izborniku "Pravila" možemo pronaći neke pomoćne funkcije za izmjenu i kreiranja pravila kontiranja:

 

Osvježi - Ponovo popuni kontiranje po odabranom pravilu, ako je netko na drugoj radno stanici primjerice izmjenio pravilo.

Novo pravilo - Dodaje novo pravilo za unosenog partnera/knjigu, te automatski upotrijebi i već unesena konta:

 

clip0318

 

U naziv je automatski popunio "KUF za HT Eronet" prema odabranoj knjizi i nazivu partnera. U Kontiranje iznosa je prenio već unesena konta, te ih možete nadopuniti i izmjeniti. Ovdje također možete unijeti i dodatna konta koja se ne mogu automatski prenijeti iz knjige ulaznih faktura (Ukalkulirani RUC, MP vrijednost, zavisni troškovi itd) pa će program prilikom korištenja ovog pravila automatski popuniti ono što može, a što ne može ostavit će prazno uz mogućnost nadopunjavanja iznosa. Iznosi koji se ne popune, odnosno ostavi im se vrijednost "0" ne knjiže se u financijsko knjigovodstvo.

 

U sekciju "Vrijedi za partnere" unosimo sve partnere za koje vrijedi ovo pravilo (npr. imamo više dobavljača uredske opreme pa ih sve dodamo pod isto pravilo, naravno ako se isto knjiži):

 

clip0319

 

Odabirom "Spremi i zatvori" program automatski spremi to pravilo za buduće korištenje te ga primjeni na tekuću stavku izvoda KUF/KIF.

 

Dodaj partnera u odabrano - Dodaje unesenog partnera u odabrano pravilo kontiranja, ako već nije tu. Npr. dobili ste dodatnog dobavljača uredske opreme, a znate da već postoji pravilo kontiranja za opremu, popunite stavku izvoda, te prelaskom tipkom Enter dođete do kontiranja stavke. Zatim odaberete ručno pravilo kontiranja iz padajuće liste, a program automatski kontira po tom pravilu. Odabirom opcije dodaj partnera u odabrano, dodajemo ga u ovo pravilo tako da u budućnosti automatski popunjava konta za tog partnera.

 

Uredi odabrano pravilo - Otvara odabrano pravilo gdje možemo eventualno izmjeniti konta/ partnere i slično je akciji "Novo pravilo".

 

Primjer gdje imamo pravilo kontiranja gdje prenese neke iznose automatski a ostale pita:

 

clip0320

 

Ovdje je program prenio na konta 4320 i 2700 poznate iznose i pozicionirao vas automatski na prijenos slijedećeg konta sa iznosom "0" (Vrijednost robe po obračunu dobavljača). Unosom iznosa i potvrdom sa Enter prebacuje vas automatski na slijedeći prazan konto. Dolaskom do kraja i prelaskom tipkom "Enter" preko praznog retka vraćamo se na unos novog računa.

 

Za olakšano korištenje možemo koristiti tipke:

 

clip0321 - Devizni unos - pomaže nam prilikom unosa iznosa u stranoj valuti, prečac tipka "F8"

clip0322- Saldiraj - Saldira kontiranje stavke na tekućem retku (Duguje-Potražuje) te je sad saldo "0", prečac tipka "F9"

clip0323 - Prenesi - Kopira vrijednost ćelije iz prethodnog retka, koristi se u svim dijelovima aplikacije, prečac tipka "F3".

 

Ovako izgleda pravilo kontiranja za ovaj primjer:

 

clip0324

 

Nakon završetka unosa svih stavki tipkom "Spremi" spremamo izmjene u bazu podataka. Važno je napomenuti da u ovom trenutku stavke kontiranja još nisu prenesene u glavnu knjigu.

Dobro je pravilo što češće raditi spremanje (Ctrl+S) prilikom unosa zbog mogućeg nestanka električne energije itd.

 

Nakon unosa svih stavki knjige opcijom "Proknjiži" generiramo novu temeljnicu ili dodajemo stavke na postojeću evidentiranu temeljnicu:

 

clip0325

 

Klikom na "U redu" dobijemo temeljnicu na uvid:

 

clip0326

 

Nakon knjiženja izvod KUF/KIF dobije status "Proknjiženo" i ne može se mijenjati. Da biste otvorili izvod za izmjenu potrebno je izbrisati nastalu temeljnicu za KUF/KIF kao i temeljnicu za knjiženje PDV-a ako je PDV proknjižen.

 

clip0327

 

Više informacija potražite u slijedećim sekcijama:

 

Knjige KUF/KIF

Izvodi knjige ulaznih faktura

Izvodi knjige izlaznih faktura

Knjiženje PDV-a

KUF/KIF

Pravila kontiranja KUF/KIF

Statusi dokumenata

 

Na našem Youtube kanalu možete pogledati i jedan video vezan za knjiženje knjiga KUF/KIF:

 

Video