Video

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Video

Previous pageReturn to chapter overview

Pogledajte prezentacijske video zapise našeg programskog paketa, ili posjetite naš YouTube kanal.

 

Pregled sučelja

 

 

Od ponude do računa

 

 

Slanje dokumenata izravno na email

 

 

Prodajno mjesto u touch načinu rada

 

 

Obračun plaća, kratki pregled, kloniranje, knjiženje u financijsko

 

 

Knjiženje računa troškova u KUF

 

 

Uvoz elektronskih izvoda

 

 

Praćenje serijskih brojeva

 

 

Zapisnik (log) izmjena