U ovoj sekciji aplikacije pronalazimo izvode iz knjige ulaznih faktura. Izvod KUF je skup ulaznih računa sa mogućnošću automatskog/ručnog kontiranja i prijenosa u financijsko knjigovodstvo. Izvod može nastati automatskim generiranjem iz robno-materijalnog, a može se unijeti i izravno u ovom dijelu aplikacije.

 

clip0484

 

Broj - Broj izvoda KUF, generira se automatski prilikom spremanja

Datum - Datum izvoda

Vezna oznaka - Unosimo vezu koja će nam govoriti na što se izvod odnosi, nije nužan podatak

 

Jezičak stavke je podijeljen na dva dijela, u gornjem dijelu unosimo same ulazne račune, dok u donjem dijelu imamo "Kontiranje stavke", odnosno računa, ako je uključena opcija "Kontiranje" u alatnoj traci računa, ili "Platni promet" i "Blagajna" ako je uključena opcija "Plaćanje". Obje opcije se mogu isključiti ako se modul koristi samostalno.

 

Za unos stavki računa imamo raspoloživa polja:

 

Knjiga vrsta - Vrsta knjige ulaznih faktura (fakture i usluge, avanse, vanposlovne svrhe, uvoz...)

Partner - Unosimo dobavljača

Broj računa - Broj računa dobavljača

Datum - Unosimo datum računa, program automatski unese datum iz zaglavlja izvoda, mijenjate ga po potrebi

Dospijeće - Broj dana dospijeća

Datum dospijeća - Ako je uneseno dospijeće računa se automatski, a može se i ovdje izmjeniti

Datum PDV - Unosimo datum PDV-a, odnosno razdoblje u kojem će se priznati odbitni PDV (datum plaćanja PDV-a)

Fak.s.por. - Iznos fakture s porezom, program automatski računa ostale stavke prema stopi PDV-a iz tarifnika

Fak.bez.por. - Iznos fakture bez poreza, program automatski računa ulazni porez kao razliku

Pauš.nak. - Paušalna naknada ako je riječ o poljoprivredniku

Ul.por. - Ukupan ulazni porez, ako su sve ostale vrijednosti 0 automatski iz poreza računa ukupnu vrijednost fakture i osnovicu

UP može se odb. - Dio ulaznog poreza koji se može odbiti

UP ne m.s. odb. - Dio ulaznog poreza koji se ne može odbiti

Interna oznaka - Neka interna oznaka ove fakture, korištenjem tipke Enter nakon unosa ovog polja, a ako je uključena opcija "Kontiranje" program automatski prelazi u donju sekciju "Kontiranje stavke", traži iz pravila kontiranja KUF/KIF za ovog partnera da li postoji pravilo kontiranja i popuni ga automatski, ako ne postoji za partnera traži za vrstu knjige itd...

 

Na alatnoj traci za unos stavki imamo i dodatnu opciju za unos vrijednosti u stranoj valuti klikom na clip0252 ili korištenjem tipke prečaca F8 otvori nam se forma za devizni unos:

 

clip0253

 

Unosom iznosa u valuti, program računa sve u domaću valutu, potvrdom sa "U redu" prenosimo iznos u stavku izvoda KUF.

 

Sekcija za kontiranje stavke izgleda ovako:

 

clip0486

 

Duguje - Dugovni konto

Potražuje - Potražni konto

Iznos - Iznos koji će se knjižiti na taj konto

Opis - Opis knjiženja koji se se prenijeti u temeljnicu nakon zaključenja.

 

Nakon završetka kontiranja prelaskom preko praznog retka program nas automatski prebacuje za unos slijedećeg računa, što znatno ubrzava unos bez korištenja miša.

 

U alatnoj traci kontiranja još nalazimo opciju deviznog unosa iznosa clip0252 (opisan na više), te opciju saldiraj clip0255  (prečac F9) s kojom na stavci možemo izvršiti saldiranje kontiranja za taj račun i svesti saldo na 0. Nakon toga imamo padajući listu sa raspoloživim pravilima kontiranja sa odabranu vrstu knjige. Ako je program već iskoristio neko automatsko kontiranje, ovdje će biti označeno, a ako nije možemo ga odabrati ili promijeniti iz ove padajuće liste. Budući da se dosta ulaznih računa ponavlja (telefon, komunalno, struja...) automatskim kontiranjem najčešće ne moramo ništa dirati. Kod ostalih ulaznih računa možemo pravilima ponuditi konta koja bi se mogla pronaći za te račune, a mi popunimo ono što nam treba, a program će samo popunjene pozicije prenijeti u temeljnicu. Na primjer kod ulaznih kalkulacija možemo tražiti maržu, transport, carinu, a unijeti samo što je potrebno za tu fakturu (npr. nije uvoz, ne popunimo carinu). Također, svaki iznos koji smo već unijeli u stavku izvoda (faktura s porezom, bez poreza, ulazni porez...) se automatski prenosi u stavku kontiranja, ako je taj iznos potreban za taj konto.

 

Nakon toga imamo gumb clip0487 kojim možemo pauzirati ovo pravilo za svaku sljedeću stavku KUF/KIF. A gumbom

clip0488

 

možemo mijenjati tretnutno pravilo, dodati novo, ili dodati partnera u odabrano pravilo.

 

Na kraju još imamo i opciju clip0256 . Ako aktiviramo ovu opciju sa desne strane kontiranja pojavi se sekcija sa alokaciju svake stavke KUF/KIF po centrima odgovornosti (mjestima troška). Bitno je da se alocira kompletan iznos stavke (100%) ili da se ne alocira ništa. Program neće dozvoliti djelomičnu alokaciju stavke. Prelaskom tipkom "Enter" preko praznog retka alokacije (ili ako je iznos alociran 100%), program nas vraća na slijedeću stavku kontiranja radi bržeg unosa, bez korištenja miša.

 

clip0485

 

Aktiviranjem opcije "Plaćanje" može vršiti automatsko generiranje vrimana i blagajničkih izdataka za plaćanje odabrane fakture iz stavki izvoda. Opcija je identična onoj opisanoj u Platni promet i Blagajna pa ju nećemo dodatno opisivati.

 

Nakon unosa i kontiranja svih stavki, opcijom "Proknjiži" knjižimo izvod u novu ili postojeću temeljnicu:

 

clip0258

 

Nakon knjiženja dobivamo temeljnicu na pregled:

 

clip0259

 

Nakon knjiženja, izvod dobije status proknjiženo i ne može se mijenjati bez brisanja temeljnice (ili svih stavaka u temeljnici nastali iz ovog izvoda). Na ovaj način je osigurana sinkronizacija podataka između KUF/KIF i financijskog knjigovodstva. Izvod u svakom slučaju "pamti" unesena pravila kontiranja, pa primjerice, ako želite napraviti korekciju na proknjiženom izvodu KUF/KIF, izbrišemo temeljnicu, izmijenimo izvod, pa ga ponovno proknjižimo. Nakon ovoga temeljnica opet "sjeda" na svoje mjesto.

 

Napomena: Ako je izvršeno i knjiženje PDV-a, izvod se neće otvoriti dok se ne izbriše i temeljnica sa saldiranjem PDV-a da bi se osigurala konzitentnost podataka.

 

Na izvodu također imamo i dodatni jezičak knjiženja.