Partneri

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri >

Partneri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U registar partnera unosimo kupce, dobavljače, komitente itd. koji se koriste u svim dijelovima aplikacije (robno, financijsko, kuf/kif itd).

 

clip0412

 

Oznaka - Oznaka partnera u programu, ako nije unesena program sam generiranje sljedeću slobodnu.

Naziv - Naziv partnera

Adresa - Adresa sjedišta partnera

Mjesto - Mjesto sjedišta (poštanski broj i naziv)

Država - Odaberemo državu partnera, ako se odabere nedomicilna država program automatski mijenja vrstu partnera u "Strani"

Vrsta - Vrsta partnera, može biti porezni obveznik, Federacija BIH, Republika Srpska, Brčko distrikt ili Strani. Na osnovu ovog podatka program automatski vrši knjiženja u porezne evidencije i glavnu knjigu, stoga je vrlo bitno unijeti pravilni podatak.

PDV broj - PDV Broj partnera ako je u u sustavu PDV-a

ID broj - Identifikacijski broj partnera

Aktivan - Da li je partner aktivan, odnosno da li će ga program nuditi prilikom unosa dokumenata. Korisna opcija ako imamo evidentiran prometa na partneru (pa ga ne možemo obrisati) a želimo ga isključiti iz daljnjih dokumenata

 

U jezičak "Ostale lokacije" unosimo poslovnice partnera.

 

U kontakte unosimo osobe s kojima kontaktiramo u toj tvrtci, moguće je unijeti brojeve telefona, mobitela, faksa, email itd.

 

U kategorije partnera unosimo kategorije kojima partner pripada. Ovaj podatak se kasnije koristi u rabatnim skupinama gdje za partnera možemo definirati komercijalne uvjete. Također je podatak dobar za izvještaje gdje možemo dobiti podatke za samo određene kategorije.

 

U bankovne račune unosimo sve žiro račune dobavljača. Ovaj podatak se kasnije koristi u platnom prometu da ne moramo svaki put unositi prilikom plaćanja računa.

 

Na jezičku posebne cijene i rabati možemo unijeti ručno cijene i rabate za ovog partnera po artiklima. U ovoj sekciji ćemo pronaći i automatski zapamćene cijene i rabate prilikom unosa izlaznih dokumenata, ako je uključena ta opcija.

 

Robno i materijalno i Salda konti nam prikazuju unose za ova dva partnera u ovim knjigama.

 

U dodatnim podacima možemo unijeti slobodan tekst, bilo kakvu napomenu, dodatni podatak itd.

 

U opciji "Ispis" u alatnoj traci možemo na ovom mjestu pogledati neke izvještaje za ovog partnera.

 

Korištenjem akcije "Preknjiži partnera" možemo prebaciti promet sa ovog partnera na nekog drugog.