Platni promet

Navigacija:  »Nema teme iznad ovog nivoa«

Platni promet

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Platni promet pokriva izradu virmana, izradu obrazaca za doznaku u inozemstvo (1450), izvoz podataka za internet bankarstvo, ispis na laserski i matrični format. Moguće je definirati i predloške za ponavljajuće virmane. Modul najčešće dobiva podatke iz ostalih dijelova aplikacije automatskim prijenosom (iz obračuna plaće, robnog, putnih naloga itd).

 

Evidentiranje naloga

Izvršenje naloga

Obrasci 1450

Izvršenje obrazaca 1450

Registri

Izvještaji

Postavke