Postavke

Navigacija:  Blagajna >

Postavke

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje imamo postavke koje imaju utjecaj na blagajnu:

 

Osnovne postavke

Postavke blagajne

Vezne oznake