Vezne oznake

Navigacija:  Postavke aplikacije >

Vezne oznake

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prilikom unosa stavki temeljnice ili blagajničkih dokumenata imamo mogućnost automatskog zatvaranja plaćanja za obvezom/potraživanje. Ovdje definiramo odakle će program tražiti te veze.

 

clip0402

 

Temeljnica - traži veze u ostalim temeljnicama

KUF/KIF - Traži veze u neproknjiženim izvodima KUF/KIF

Robno i materijalno - Traži veze u neproknjiženim dokumentima robno-materijalnog

 

Zatvaraj povezane stavke prilikom spremanja temeljnice - Prilikom unosa stavki temeljnice program prikuplja veze. Ovom opcijom nalažemo programu da izvrši zatvaranje tih prikupljenih stavaka.