Kategorije partnera

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Kategorije partnera

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Kategorije partnera služe za grupiranje partnera po nekim zajedničkim osobinama.

 

clip0096

 

Oznaka - Oznaka kategorije, ako je prazno, generira se prilikom spremanja

Naziv - Naziv kategorije partnera

 

Partneri - Partneri članovi ove kategorije. Moguć je unos jednog po jednog partnera, odabirom opcije clip0097 možemo koristiti višestruko dodavanje partnera u kategoriju:

 

clip0098