Pravila kontiranja KUF/KIF

Navigacija:  Postavke aplikacije > Knjige KUF/KIF >

Pravila kontiranja KUF/KIF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji definiramo pravila za automatsko kontiranje stavaka u izvodima KUF i KIF radi što bržeg i zgodnijeg knjiženja.

 

clip0409

 

Oznaka - Oznaka pravila

Naziv - Naziv pravila kontiranja - opišite za što pravilo služi

Knjiga vrsta - Vrsta knjige za koju pravilo vrijedi

 

Kontiranje iznosa:

 

Redoslijed - Redoslijed unosa kontiranja

Iznos - Iznos iz stavke izvoda koji će se automatski prenijeti za ovu stavku da ne moramo ponavljati, ako je ovaj stupac prazan, program će samo ponuditi ovaj konto za unos

Predznak - Koristi ovaj predznak za iznose

Duguje - Dugovni konto za knjiženje

Potražuje - Potražni konto za knjiženje

Vrsta partnera - Za koju vrstu partnera vrijedi ova pozicija (Obveznik, FBIH, RS, BD, Stranac)

 

Na jezičku "Vrijedi za partnere" unosimo za koje partnere vrijedi pravilo, ako je prazno, vrijedi za sve partnere.

 

clip0272