KUF/KIF

Navigacija:  Postavke aplikacije > Knjige KUF/KIF >

KUF/KIF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo opcije koje su vezane samo za ovaj modul:

 

Osnovne postavke

 

clip0404

 

Porezna uprava - Naziv lokalne porezne uprave

Temeljnica za KUF - Vrsta temeljnice za knjiženje KUF-a

Temeljnica za KIF - Vrsta temeljnice za knjiženje KIF-a

U blagajnu samo prvi saldakonto - Prilikom prijenosa u blagajnu uzmi samo prvi saldakonto sa kontiranja stavke

U datum PDV-a automatski popuni datum izvoda - Prilikom unosa stavke KUF/KIF-a prenosi datum PDV-a iz datuma izvoda

 

Knjiženje PDV-a

 

clip0405

 

Porezna uprava - Naziv lokalne porezne uprave

Temeljnica za KUF - Vrsta temeljnice za knjiženje KUF-a

Temeljnica za KIF - Vrsta temeljnice za knjiženje KIF-a

Temeljnica za PDV - Vrsta temeljnice za knjiženje PDV-a

Konta za izlazni PDV - definiramo koja će se konta koristiti za izlazni PDV, možemo koristiti klasu, sintetiku, analitiku, po potrebi, a možemo isključiti određena konta ako stavimo u stupac "Uključi" vrijednost "-".

Konta za ulazni PDV - definiramo koja će se konta koristiti za ulazni PDV, možemo koristiti klasu, sintetiku, analitiku, po potrebi, a možemo isključiti određena konta ako stavimo u stupac "Uključi" vrijednost "-".

Konto pozitivne razlike - Konto gdje knjižimo veći ulazni PDV od obveze

Konto negativne razlike - Gdje knjižimo obvezu za plaćanje PDV-a

 

Obrazac D-PDV

 

clip0406

 

Redoslijed - pozicija na obrascu D PDV

Vrsta knjige - Iz koje vrste knjige će uzimati iznos

Osnovica - Iz kojeg polja će preuzimati osnovicu

PDV - Iz kojeg polja će preuzeti iznos PDV-a

Konto - S kojeg konta će uzimati iznos osnovice

Konto PDV - S kojeg konta će uzimati iznos PDV-a

Vrsta partnera - za koju vrstu partnera vrijedi iznos

Predznak - Koristi predznak za iznos

Saldo - Koristi saldo za iznos

SQL - Koristi SQL skriptu za izračun iznosa osnovica

SQL PDV - Koristi SQL skriptu za izračuna iznosa PDV-a

 

TRG 01

 

clip0407

 

Ovdje imamo iste stupce kao i postavke D PDV-a

 

TRG 02

 

clip0408

 

Ovdje imamo iste stupce kao i postavke D PDV-a