Centri odgovornosti

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri >

Centri odgovornosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Centri odgovornosti su dijelovi organizacije tvrtke, obračunske jedinice, poslovnice (mogu se a ne moraju poklapati sa organizacijskim jedinicama u robno-materijalnom):

 

clip0415

 

Oznaka - Oznaka centra odgovornosti, ako se ne unese, automatski se popunjava

Naziv - Naziv centra odgovornosti

Adresa - Adresa centra odgovornosti

Mjesto - Općina centra odgovornosti (koristi se prilikom raspoređivanja ostalih naknada poslodavaca - vodne naknade)

ID Broj poslovnice - Koristi se prilikom nekih ispisa

Opis - Dodatni opis centra odgovornosti