Primjeri

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Primjeri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje možete pronaći nekoliko primjera za često korištene funkcije/pitanja.

 

Knjiženje ulaznih/izlaznih računa izravno u KUF/KIF

Obračun plaća - početak rada

Obrazac D PDV

Početak rada u modulu osnovna sredstva

Nabavka osnovnog sredstva