Obrazac D PDV

Navigacija:  Primjeri >

Obrazac D PDV

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Izmjene i upute za popunjavanje D PDV obrasca (od verzije 14.5.2.871)

 

1.Dodane su nove vrste knjiga koje unosite u stavku izvoda KUF/KIF

 

clip0364

 

Nazivi knjiga su izravno vezani za one na D PDV obrascu pa možete sami zaključiti za što služe. Nije dodana  knjiga za poziciju II-1. jer smo podrazumijevali da je to polje Ino-usluga iz KIF-a. Također nema posebne vrste knjige za knjižna odobrenja, a na D PDV-u se ispisuje sve što je uneseno u minus.  Ako negdje u financijskom knjigovodstvu imate stvarno stanje zalihe može se namjestiti da i to vuče u polje IV-1.

 

Evo primjer jedne knjige sa upotrijebljenim podacima:

 

KUF

 

clip0365

 

KIF

 

clip0366

 

 

clip0367

 

2.Korigirani su parametri za ispis knjiga u sekciji Izvještaji:

 

Za KUF imamo:

 

clip0368

 

Zbog većeg broja vrsta knjiga koje će se sada koristiti, a da ne ispisujete sve knjige posebno (možete, a ne morate) uveo sam parametar Tip koji može biti „Knjiga ulaznih faktura“ i „Knjiga uvoza“. Ako ne popunite polje vrsta knjige program će ispisati sve Knjige ulaznih faktura odnosno sve knjige uvoza. Ako unesete ovo polje, ispisuju se unosi samo za tu vrstu knjige.

 

U KIF nemamo dodatni parametar, samo se sada može izostaviti vrsta knjige da program ispiše sve izlazne fakture.