Nabavka osnovnog sredstva

Navigacija:  Primjeri >

Nabavka osnovnog sredstva

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uputa za knjiženje nabavke osnovnih sredstava:

 

1.Unos prijemnog lista:

 

clip0369

 

2.Potrebno je podesiti pravila kontiranja nabavke osnovnog sredstva:

 

clip0370

 

Kontirati se može kategorija sredstva a može pojedinačno i svako osnovno sredstvo.

 

3.Knjiženje u KUF, uđemo u prijemni list i klikom na proknjiži

 

clip0371

 

Generiramo u postojeći ili novi Izvod KUF-a:

 

clip0372

 

 

clip0373

 

Nakon ovoga nabavka osnovnog sredstva ima status proknjiženo.

 

Aktiviranje osnovnog sredstva se vrši u sekciji

 

clip0374

 

Početak korištenja se popuni na sličan način kao i početno stanje.

 

Da bi se knjižio početak korištenja također mora postojati pravilo kontiranja:

 

clip0375

 

 

Nakon toga se može knjižiti u postojeću ili novu temeljnicu izravno u financijskom knjigovodstvu:

 

clip0376

 

 

clip0377