Registri

Navigacija:  Robno i materijalno >

Registri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U mapi "Registri" se nalaze registri (šifarnici) koji se koriste u dokumentima robnog i materijalnog.

 

Partneri

Kategorije partnera

Artikli

Robne grupe

Kategorije robnih grupa

Zavisni troškovi

Rabatne skupine

Organizacijske jedinice

Lokacije

Načini plaćanja

Vrste dokumenata

Standardne napomene

Države

Poštanski brojevi

Tarifnici

Tečaj valuta