Prijenos podataka

Navigacija:  Robno i materijalno >

Prijenos podataka

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje se pojavljuju obrade za prijenos podataka iz ostalih lokacija, baza podataka, prijenos podataka od komitenta ka knjigovodstvenom servisu, uvozi podataka iz drugih programa itd, a definiraju se prema potrebama korisnika u administratorskom modulu aplikacije.