Lokacije

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Lokacije

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lokacija je dio organizacijske jedinice ili skladište (veleprodaja, maloprodaja, restoran, kafić, tehnika...)

 

clip0423

 

Oznaka - Oznaka lokacije, ako je prazno, generira se automatski prilikom spremanja

Naziv - Naziv lokacije

Organizacijska jedinica - Poslovnica kojoj lokacija pripada

Država - Država lokacije

Mjesto - Mjesto gdje se nalazi poslovnica

Adresa - Adresa lokacije

Namjena - Namjena lokacije, može biti maloprodaja, veleprodaja ili materijalno skladište

Cjenik po OJ - Ako lokacija koristi cjenik druge jedinice

VPC kalkulacija -  Da li će se prilikom prijema robe na ovu lokaciju raditi kalkulacija veleprodajne cijene

MPC kalkulacija -  Da li će se prilikom prijema robe na ovu lokaciju raditi kalkulacija maloprodajne cijene

Dozvoli negativna stanja - Ako je označeno program će dozvoliti prodaju artikala čija je količina 0 ili manje

Kontrola ser.brojeva - Program će vršiti kontrolu stanja serijskih brojeva i neće dozvoli negativno stanje

Opis - Dodatne napomene za lokaciju