Računi troškova

Navigacija:  Robno i materijalno > Interno >

Računi troškova

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje je omogućen unos računa troškova (telefon, struja, voda itd) jer je moguće bolje razraditi kontiranje artikala/usluga po artiklima, robnim grupama, partnerima itd.

Druga mogućnost unosa računa troškova je kroz izvod KUF-a, gdje se također pravilima kontiranja može znatno ubrzati i olakšati knjiženje računa troškova. Na vama je da odaberete što je za vas najbolji način rada, a ako odaberete ovu opciju, bitno je otvoriti artikle tipa "Usluga" da ne bi vodili zalihu za te artikle.

 

clip0081