Promijene cijene

Navigacija:  Robno i materijalno > Interno >

Promijene cijene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji unosimo zapisnike o promjeni cijena i druge izmjene cijena artikala. Dokument zapisnika

 

clip0462

 

Unosom artikla program nam automatski popuni stare cijene. Unosom postotka, razlike ili nove cijene možemo napraviti izmjenu.

 

Ispisom zapisnika dobijemo i potrebne iznose za knjiženja prema trenutnoj zalihi.

 

Na dokumenti vidimo još neke dodatne jezičke

 

Vezani dokumenti

Knjiženja