Prijem

Navigacija:  Robno i materijalno > Interno >

Prijem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U sekciji interni prijem unosimo ulazne međuskladišnice, kad je riječ o istoj bazi podataka/organizacijskoj jedinici, te primke ako je riječ o prijemu robe iz druge organizacijske jedinice/skladišta.

 

1. Ulazne međuskladišnice

 

Spremanjem ulazne međuskladišnice, program automatski ažurira parnu izlaznu međuskladišnicu u lokaciji izdavanja. Izmjenom/brisanjem bilo koje od ove dvije međuskladišnice, promjene se prenose s jedne na drugu. Ulazna međuskladišnica se ne može kreirati direktno nego je uvijek generirana automatski iz izlazne međuskladišnice!

 

clip0079

 

Kartica ima standardan izgled svih dokumenata u robno-materijalnom. Dostupna su slijedeća polja za izmjenu:

 

Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom predlošku u Vrste dokumenata

Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

Primljeno od - Lokacija od koje su primljeni artiklei adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Lokacije.

Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatsko prema prijavljenom korisniku u sustav

Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ponude, dostupni su sljedeći stupci:

 

Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava Pakiranje

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

NC/NC iznos - Trenutna prosječna nabavna cijena/iznos na lokaciji izdavanja

MP i/ili VP RUC - Marža ovisno o uključenoj kalkulaciji na lokaciji prijema.

VPC/VPC Iznos i/ili MPC/MPC Iznos - ovisno o  uključeno kalkulaciji na lokaciji prijema.

PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika

Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

Pored standardnih gumbova opisanih u sekciji Kartica za izmjenu podataka ovdje imamo nekoliko specifičnih opcija za robne dokumente:

 

Action_LinkUnlink_Link - Višestruki unos artikala otvara listu artikala koju možete filtrirati po nazivu ili robnim grupama, te kvačicama označavati artikle i automatski ih prenijeti u dokument.

Action_Copy_From - Kopiranje stavki iz drugog dokumenta, s tim da je za proces, primjerice Rezervacija -> Račun, bolje koristiti opciju generiranja jer na taj način ostaje veza između dva dokumenta, dok ova opcija samo kopira stavke.

ModelEditor_Group - Prikaz stavki u dva reda (kako je trenutno na slici) ili u jednom redu.

Valuta/tečaj - Valuta za unos stavki, program prikazuje stavke u toj valuti, ali u bazu sprema sve u domaćoj valuti.

 

Na dokumenti vidimo još neke dodatne jezičke

 

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Knjiženja

 

2. Primka

 

Primka ima iste funkcionalnosti kao i ulazna međuskladišnica, s tim da se parni dokument ne ažurira na izdatnom skladištu automatski jer je većinom riječ o razdvojenim bazama podataka.