Korisničko sučelje

Navigacija:  Početak rada >

Korisničko sučelje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Korisničko sučelje je temeljeno na Microsoft Office-u 2010. Nakon prijave u sustav prikazan je sljedeći zaslon:

 

clip0301

 

Glavni prozor aplikacije je sastavljen od nekoliko funkcionalnih područja:

 

Alatna traka

Glavni izbornik

Podnožje

Lista podataka

Informacijski centar

 

1. Alatna traka

 

clip0004

 

Povijest - kretanje kroz povijest korištenja aplikacije

Organizacijska jedinica/Lokacija - u robnom i materijalnom prikazuje radnu organizacijsku jedinicu (poslovnicu) i lokaciju (skladište).

Stavke - Naredbe za rad nad trenutnom listom:

Novo - Dodaje novu stavku za trenutnu listu (novi dokument, novi artikal, novi partner itd)

Briši - Brisanje trenutno odabranih stavaka, višestruki odabir moguć povlačenjem preko pokazivača retka ili korištenjem tipaka CTRL i klik mišom ili SHIFT i klik mišom za odabir raspona podataka.

Kloniraj - Kao što ime kaže kreira kopiju trenutno odabranog zapisa i prikazuje ga na zaslonu. Pogodna opcija gdje se podaci često ponavljaju uz minimalne izmjene (Obračun plaća, Virmani...)

Osvježi - Osvježava trenutno odabranu listu iz baze podataka i dohvaća promjene koje su drugi korisnici napravili

Akcije - Dodatne akcije nad listom, ovisno i području aplikacije, u ovom slučaju dostupni su Grupni ispisi računa (odaberete više računa i pisšete ih odjedanput) te Generiraj račune za automatsko generiranja računa na osnovu istih stavaka ili računa iz prethodnog perioda (ponavljajući računi svaki mjesec, npr. knjigovođa svojim komitentima izdaje iste račune svaki mjesec itd)

Filter - Filtriranje trenutne liste da biste prikazali samo podatke koji vas zanimaju. Ako je Stupac = '*' pretražuje uneseni tekst po svim stupcima u listi. Odabirom željenog stupca pretražujete samo po tom stupcu.

Navigacija - Kretanje po stavkama liste

Veze - Ako je odabrana ćelija vrsta "lookup", odnosno podatke dohvaća iz neke druge tabele (Partner na robnom dokumentu itd), onda klikom na ovo dugme otvaramo taj podatak na pregled (npr Partnera)

 

clip0005

 

Izvoz podataka - Izvoz trenutne liste u Excel, Word, Txt, PDF radi daljnje obrade.

Izlaz - Prestanak rada sa programom.

 

2. Glavni izbornik

 

Glavni izbornik je izrađen korištenjem navigacijskog okna predstavljenog u Microsoft Outlook-u i trenutno je najbrži i najzgodniji način za pristup funkcionalnostima. Aplikacija je organizirana po funkcionalnim dijelovima i nikada se ne morate misliti gdje se što nalazi.

 

clip0053

 

3. Podnožje

 

clip0008

 

U podnožju možemo vidjeti neke osnovne informacije o trenutnom serveru/evidenciji (od lijeva prema desno):

Prijavljeni korisnik na serveru (sa@.\IPIS.IPIS - korisnik sa na serveru .\IPIS, odabrana baza podataka IPIS)

Naziv evidencije (IPIS d.o.o.)

Verzija baze podataka

Verzija klijentske aplikacije

Trenutno korištenje radne memorije

 

S desne strane vidimo:

Trenutno odabrana stavka u listi

Broj redaka koliko će dohvatiti iz baze podataka - optimizacija za spore veze, uvijek prikazuje toliko zadnjih unesenih stavki. Unosom filtera uvijek prikazuje zadnjih toliko filtriranih stavki

 

4. Lista podataka

 

Ovdje je prikazana trenutno odabrana lista podataka (npr Izlazni računi):

 

clip0054

 

Klikom na zaglavlje stupca sortirate podatke. Ako pođete pisati dok ste u nekom od stupaca program vas automatski prebacuje u filter kojeg prilagođava odabiru toga stupca i unesenom tekstu.

Dvoklikom na redak otvarate karticu za izmjenu podataka (npr u slici dva puta kliknete na "2013-00012" otvori vam se račun otpremnica sa tim brojem.

 

Više o karticama za izmjenu podataka u sljedećoj sekciji: Kartica za izmjenu podataka

 

5. Informacijski centar

 

clip0302

 

Informacijski centar se otvara sa desne strane glavnog prozora i sadrži:

 

Kalendar - Ovdje unosimo zadatke koje imamo obaviti u budućnosti sa mogućnošću definiranja upozorenja određeno vrijeme prije dospijeća

Kontakti - Prikazuje sve kontakte unesene kroz registar partnera.

Bilješke - Za unos brzih bilješki

Online pomoć - Pokazuje ozbornik ove online pomoći, klikom na link otvara se web browser sa traženom informacijom.