Prijava u sustav

Navigacija:  Početak rada >

Prijava u sustav

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nakon instalacije IPIS-a i pokretanja aplikacije putem ikonice sa radne površine otvori se sljedeći zaslon:

 

clip0383

 

Evidencija - naziv evidencije s kojom želite raditi (tvrtka, godina itd)

Korisničko ime - vaše korisničko ime koje koristite za rad u sustavu, nakon instalacije je dostupno administratorsko korisničko ime "sa"

Lozinka - vaša lozinka za prijavu u sustav, nakon instalacije imamo slijedeće korisnike:

"korisnik" sa lozinkom "korisnik" - Korisnik sa svim pravima u sustavu, osim administracije, PREPORUČENO za testiranje

"pos" sa lozinkom "pos" - Korisnik sa dozvolom za rad samo sa modulom "Prodajno mjesto"

"sa" sa lozinkom "ipis" - Administratorski korisnik sa svim ovlastima, nije preporučeno korištenje od strane običnog korisnika

 

U slučaju potrebe izmjene veze na server, klikom na ... otvara se sljedeći prozor za konfiguraciju veze na server/evidencija:

 

clip0384

 

SQL Server - instanca SQL Servera na koji se povezujete, nakon instalacije je ".\IPIS"

Evidencije - izbor evidencija koji će biti prikazan korisniku za odabir. Ovdje možete brisati/dodavati veze na IPIS baze podataka, vezu na bazu na nekom udaljenom serveru unesemo sa SERVER.BAZA, Server mora biti registriran kao povezani server na SQL Serveru.

 

U dodatnim opcijama možemo definirati lokalni direktorij za automatsko ažuriranje aplikacije i mapu gdje će se izvoziti privitci za slanje e-maila (zbog sigurnosnih postavki zna biti problema sa zadanom lokacijom)

 

Nakon odabira evidencije, unosa korisničkog imena i lozinke otvara se glavni prozor "IPIS"-a.

Više o korisničkom sučelju u Korisničko sučelje