Instalacija

Navigacija:  Početak rada >

Instalacija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Preuzimanjem instalacijskog paketa sa stranica IPSoft-a i pokretanjem dobijemo slijedeći zaslon:

 

clip0137

 

Klikom na "Nastavak" prikaže nam se ugovor o korištenju (licenca), pažljivo pročitajte i odlučite prihvaćate li navedene uvjete:

 

clip0138

 

Nakon prihvaćanja uvjeta, program nam nudi tri vrste instalacije, kao na slici:

 

clip0139

 

Opisati ćemo odvojeno sve tri varijante instalacije:

 

1. Desktop

 

Opcija instalira sve što vam je potrebno za rad na jednoj radnoj stanici. Klikom na nastavak program nas redom pita odredište gdje će se instalirati klijent, naziv prečaca na start izborniku, te zatim pita za ciljni SQL server:

 

clip0140

 

Odabirom "Nova instanca" instaliramo novu instancu SQL Servera 2008 R2 Express, program nas pita parametre:

 

clip0141

 

Odabirom "Postojeća instanca", instalacija nas pita parametre za spajanje na postojeći SQL Server. Ova opcija je za naprednije korisnike koji imaju izdvojen SQL Server ili punu verziju SQL Servera:

 

clip0142

 

Klikom na nastavak, bilo da instalirate novu instancu ili na postojeću instancu, program vas pita da li želite staviti prečac na radnu površinu te nakon toga započinje s instalacijom.

 

Instalacija može potrajati ako ste odabrali opciju "Nova instanca" SQL Servera 2008 R2 Express jer u tom slučaju se iz instalacijske datoteke raspakira odvojena instalacija servera, i instaler čeka da se završi. Također instaler može tražiti restart ako na računalu ne postoji Windows Installer 4.5 kojeg zahtjeva instalacija SQL Servera. Instalacijska datoteka sadrži sve komponente koje su potrebne za početak rada na IPIS poslovnom sustavu. Ovaj način instalacije preporučen je za jednokorisničke instalacije i testiranje. U slučaju bilo kakvih problema prilikom instalacije obratite se korisničkoj podršci IPSoft-a.

 

2. Klijent

 

Odabirom opcije "Klijent" instalacijski program instalira samo klijent (sučelje) aplikacije. Ovo koristimo ako već na drugom računalu imamo iskonfiguriran server za IPIS bazom podataka, te želimo dodati nove klijente.

 

3. Server

 

Opcijom server nam je moguće instalirati IPIS bazu podataka na novu instancu SQL Servera ili na postojeću. Ovu opciju koristimo samo za instalaciju dodatnih baza podataka ili servera bez klijentske aplikacije.