Postavke

Navigacija:  Robno i materijalno >

Postavke

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj mapi imamo pristup svim postavkama koje utječu na rad modula robno i materijalno:

 

Osnovne postavke

Postavke fiskalizacije

Težinski bar kodovi

Format dokumenta

Pravila kontiranja

Pravila generiranja KUF/KIF

Pravila alociranja

Naljepnice