Postavke fiskalizacije

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Postavke fiskalizacije

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovom postavkom definiramo fiskalni pisač i podatke potrebne za rad sa istim:

 

clip0388

 

Fiskalni pisač - Tip fiskalnog pisača (Tremol, Tring, FPrint, HCP, ELink)

Putanja za komande - Gdje će program slati datoteka sa komandama pisaču

Putanja za odgovor - Gdje će program čekati odgovor od pisača (broj fiskalnog računa)

Stopa 1, 2, 3  - Ovdje pridružujemo postotku PDV-a šifru koju prepoznaje pisač

Način plaćanja 1, 2, 3, 4, 5 - Ovdje pridružujemo načine plaćanja iz aplikacije šiframa na pisaču

IOSA - Za neke pisače šifra aplikacije

Odjeljenje - Za neke pisače odjeljenje

Lozinka - Za neke pisače lozinka

Ubaci gotovinu prije storna - Da li će aplikacija poslati komandu za ubacivanje gotovine prije storniranja računa (fiskalne kase storniraju račun iz gotovine)

Izbaci platale - Hoće li program izbaciti "naša slova" i zamijeniti ih sa slovima bez kvačice (ŠĐČĆŽ)

Sumiraj račun u maloprodaji - Da li će u maloprodajnim skladištima izbaciti samo jednu stavku fiskalnog računa

Ne šalji partnera iz kasa bloka - Program neće slati partnera fiskalnom pisaču iz maloprodajanog (kasa blok) računa

 

Potvrdom postavki korisnik će na izlaznim računima dobiti mogućnost ispisa fiskalnog računa:

 

clip0121