Naljepnice

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Naljepnice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji možemo definirati tekstove koji će se ispisivati na naljepnicama kao i samo karakteristike i dimenzije naljepnica. Također ovdje možemo definirati ispis deklaracija, kao i ispis bar kodova (EAN8 i EAN13).

 

clip0309

 

Prilikom ispisa program nam ponudi:

 

clip0397

 

Ovdje možemo dodati ručno artikle ili preuzeti iz svih dokumenata u robno-materijalnom. Ispis je dostupan i sa svakog dokumenta u robno-materijalnom.

 

Potvrdom sa "Prikaži" dobijemo naljepnice/deklaracije na pregled:

 

clip0130