Pravila generiranja KUF/KIF

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Pravila generiranja KUF/KIF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo pravila prijenosa ulaznih i izlaznih računa u knjige ulaznih i izlaznih faktura. Pravilo možemo razraditi po vrsti dokumenta, tipu dokumenta, lokaciji, organizacijskoj jedinici, djelatniku, tarifnim stavcima, vrstama artikla, vrstama partnera, artiklima, robnim grupama, što otvara doista široke mogućnosti automatskog prijenosa u KIF/KIF.

 

clip0396

 

Oznaka - Oznaka pravila

Naziv - Naziv pravila

Vrsta knjige - Vrsta knjige koju će program kreirati

Djelatnik - Ako je uneseno, za kojeg djelatnika vrijedi pravilo

Tip dokumenta - Ako je uneseno, za koji tip dokumenta vrijedi

Vrsta dokumenta - Ako je uneseno, za koju vrstu dokumenta vrijedi

Organizacijska jedinica - Ako je uneseno, vrijedi samo za ovu organizacijsku jedinicu

Lokacija - Ako je uneseno, vrijedi za ovu lokaciju

Grupiraj po - Da li će program sumirati sve račune po partneru i datumu (korisno kod knjiženja dokumenata tipa kasa blok, gdje kompletan dnevni utržak možemo sumirati po danu), za svakog partnera jedna stavka, jedna stavka za sve, ili bez grupiranja.

Veza za pojed.knjiž. - Prilikom pojedinačnog knjiženja koristi ovu vezu za grupiranje stavki unutar izvoda KUF/KIF

 

Kroz pozicije dodatno možemo razrađivati:

 

Pozicija - Lista pozicija odabranog tipa/vrste dokumenta koje su raspoložive za knjiženje. Ovo je definirano tipom dokumenta.

Iznos - Iznos u knjizi faktura na koji će prenijeti poziciju

Tarifnik stavak - ova pozicija vrijedi samo za ovaj tarifni stavak

Vrsta - ova pozicija vrijedi samo za ovu vrstu artikla

Vrsta partnera - ova pozicija vrijedi samo za ovu vrstu partnera

Artikal - ova pozicija vrijedi samo za ovaj artikal

Robna grupa - ova pozicija vrijedi samo za ovu robnu grupu

 

Izostavljanjem bilo koje postavke (ostavljanjem polja praznim) program neće uzimati u obzir (npr. ne unesemo vrstu artikla, pozicija vrijedi za sve vrste itd).

 

U programu je moguće unijeti neograničen broj pravila, s tim da ono pravilo koje najbolje zadovoljava kriterije ima prioritet, a ako je isti prioritet, bitan je redoslijed unosa.

 

Pravila generiranja KUF/KIF zajedno sa pravilima kontiranja osiguravaju automatski prijenos i kontiranje u knjige KUF/KIF i financijsko knjigovodstvo bez dodatnih korekcija.

 

Ako ne koristite modul robno i materijalno, ulazne i izlazne fakture možete direktno unositi i koristiti pravila kontiranja u knjigama KUF/KIF što je pogodno primjerice za knjigovodstvene servise.