Zaokruživanje cijena i iznosa

Navigacija:  Robno i materijalno > Prodaja >

Zaokruživanje cijena i iznosa

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Da bismo postigli što preciznije iznose računa i zadovoljili način rada fiskalnih kasa koje prihvaćaju samo cijene sa PDV-om, zaokružene na 2 decimale, napravili smo slijedeće:

 

Kad je riječ o veleprodajnom skladištu koriste se veleprodajne cijene i zaokruživaju se na 2 decimale, a fiskalnoj kasi se šalje samo ukupan iznos fakture, kako je predvidio zakon. Npr. ako imamo cijenu artikla 0.09 pf ona se kao takva evidentira u računima, račun otpremnicama itd, a iz nje se računa cijena sa PDV-om. Budući da se kasi ne šalju pojedinačne stavke, ovaj način rada neće predstavljati problem u zaokruživanjima.

 

Kad je riječ o maloprodajnom skladištu, osnovna cijena je maloprodajna sa uključenim PDV-om, a kasi se moraju poslati sve stavke računa. Prilikom izrade računa ili račun-otpremnica program u stavku prenosi cijenu bez PDV-a ali u pozadini bilježi to na više decimala. Npr. MPC 0.11 bez PDV-a je 0.094 i kao takva se prenosi u stavku da bi zadovoljilo potrebe fiskalne kase kojoj mora biti isporučena točna cijena od 0.11 pf i da bi se iznosi poklapali. U maloprodaji je sve podređeno cijenama sa PDV-om pa program automatski u pozadini vrši korekciju unesenih cijena da bi na kraju dobili cijene i iznose na 2 decimale.

 

Budući da nije praksa prikazivanja cijena i iznosa na računima na više od 2 decimale, program će cijenu 0.094 prikazati kao 0.09 pa se umnožak sa količinom kod malih cijena može razlikovati u nekoliko feninga. (51 x 0.09 nije isto kao 51x0.094).

 

Na maloprodajnim računima (kasa blok) nema ovih problema jer se koristi cijena sa PDV-om.