Kasa blokovi

Navigacija:  Robno i materijalno > Prodaja >

Kasa blokovi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje evidentiramo maloprodajne račune, te su cijene izražene sa PDV-om. Ovaj način unosa maloprodajnih računa pogodan je za manji broj računa, a za veće maloprodaje preporučuje se korištenje modula Prodajno mjesto. Otvaranjem novog kasa bloka ili izmjenom postojećeg otvara se sljedeći obrazac

 

clip0454

 

Kartica ima standardan izgled svih dokumenata u robno-materijalnom. Dostupna su slijedeća polja za izmjenu:

 

Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom prijedlošku u Vrste dokumenata

Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

Kupac - Ovdje unosite partnera kome je kasa blok namijenjen, program automatski popunjava "Nepoznati kupac", adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Partneri

Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

Dospijeće - Broj dana dospijeća, unosom ovog podatka program automatski računa datum dospijeća

Datum dospijeća - Datum dospijeća dokumenta, unosom ovog podatka automatski se računa broj dana dospijeća

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatsko prema prijavljenom korisniku u sustav

Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ponude, dostupni su sljedeći stupci:

 

Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava Pakiranje

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

VPC as PDV/MPC - Ovisno o vrsti skladišta, program popunjava trenutno važeću veleprodajnu cijenu sa PDV-om ili maloprodajnu cijenu, program automatski računa MPC Iznos = Količina x MPC

Rabati - Unosimo višestruke rabate u formatu 5+10+15..., program računa rabat na način da izračuna prvi (5%), a osnovica za svaki rabat je iznos sa izbijenim svim prethodnim rabatima

MPC Popust/MPC Popust Iznos - cijena i iznos sa izbijenim popustom sa PDV-om

PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika

Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

Pored standardnih gumbova opisanih u sekciji Kartica za izmjenu podataka ovdje imamo nekoliko specifičnih opcija za robne dokumente:

 

Action_LinkUnlink_Link - Višestruki unos artikala otvara listu artikala koju možete filtrirati po nazivu ili robnim grupama, te kvačicama označavati artikle i automatski ih prenijeti u dokument.

Action_Copy_From - Kopiranje stavki iz drugog dokumenta.

ModelEditor_Group - Prikaz stavki u dva reda (kako je trenutno na slici) ili u jednom redu.

Valuta/tečaj - Valuta za unos stavki, program prikazuje stavke u toj valuti, ali u bazu sprema sve u domaćoj valuti.

 

Dodatna opcija za kasa blok je "Storniraj":

 

clip0029

 

Odabirom ove opcije program generira kompatibilan storno račun sa stavkama u minus.

 

Na dokumentu možemo vidjeti i neke jezičke koji se javljaju na svim dokumentima u robnom:

 

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Blagajna

Knjiženja