Sigurnosne kopije

Navigacija:  Početak rada >

Sigurnosne kopije

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sigurnosnu kopiju tekuće baze podataka moguće je napraviti sa računala na kojem je instaliran server odabirom opcije "Sigurnosna kopija" iz padajućeg izbornika glavnog prozora:

 

clip0294

 

Program vas pita lokaciju gdje želite spremiti sigurnosnu kopiju (drugi disk, USB stick, CD itd, DropBox, Skydrive itd), te pravi backup na serveru i komprimira ga u ZIP datoteku da ne zauzima puno prostora.

 

Za korisnike koji imaju više baza podataka napravili smo posebnu aplikaciju "SqlBackup" koja se može programirati da radi backup više baza odjedanput i komprimira ih u zadano vrijeme. Za zahjevnije, korisnici pune verzije SQL Servera-a, mogu se osloniti na ugrađene planove održavanja.

 

clip0144

 

IPSoft preporuča kreiranje sigurnosne kopije bar jedanput dnevno, na kraju radnog vremena, i izmještanje te kopije na drugo računalo, dropbox, USB stick, da bi se osigurali od kvara diska, kao i krađe računala. Kreiranjem "mirror" diskova možete smanjiti osjetljivost na kvar diska na minimum.