Nova evidencija

Navigacija:  Početak rada >

Nova evidencija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Opciji brisanja podataka pristupamo iz padajućeg izbornika glavnog prozora:

 

clip0294

 

Odabirom opcije "Nova evidencija" dobijemo slijedeći obrazac:

 

clip0296

 

Naziv evidencije - Naziv koji će se pojavljivati na obrascu za prijavu, kao i u padajućem meniju kao naziv evidencije

Baza podataka - Naziv nove baze podataka, naziv ne smije već postojati na serveru

Kopiraj - Ovdje odabiremo koje će stavke program kopirati iz tekuće evidencije

 

Potvrdom akcije program kreira novu bazu podataka i dodaje vezu na nju u glavnom izborniku, kao i u obrascu za prijavu.

 

Ovu akciju koristimo da bismo od demo baze podataka napravili bazu za svoju upotrebu. Nakon kreiranja baze, kroz razne postavke potrebno ju je prilagoditi za svoju tvrtku.