Automatsko ažuriranje

Navigacija:  Početak rada >

Automatsko ažuriranje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Za korisnike koji imaju ugovor o osvježavanju i/ili održavanju dostupna je opcija automatskog preuzimanja novih verzija aplikacije, automatski, putem interneta. U aplikaciju mora biti prijavljen korisnik sa administratoriskim pravima u aplikaciji. Automatsko ažuriranje pokrećemo opcijom "Provjeri ažuriranja" iz padajućeg menija glavnog prozora:

 

clip0294

 

Odabirom opcije program kontaktira server IPSoft-a i upoređuje instalirane verzije klijenta i baze podataka, te preuzima potrebne datoteke/skripte za nadogradnju.

 

ScreenShot363

 

Ako je program pronašao i preuzeo ažuriranja, pita vas za ponovno pokretanje aplikacije da bi mogao zamijeniti izvršnu datoteku, i ostale elemente aplikacije, s novima. Nakon prijave u program ažurira se i baza podataka, ako je to potrebno. Prije ažuriranja baze program automatski izrađuje sigurnosnu kopiju u slučaju da se pojavi bilo kakva pogreška.

 

Ako imate ugovor o održavanju, IPSoft preuzima ovaj dio posla na sebe, a ako imate samo ugovor o ažuriranju, sami radite ovu proceduru.