Registri

Navigacija:  Osnovna sredstva >

Registri

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje nalazimo registre potrebne za rad osnovnih sredstava:

 

Osnovna sredstva

Centri odgovornosti

Konta

Partneri

Stope amortizacije

Kategorije sredstava

Vrste stavljanja u upotrebu

Vrste prestanka korištenja

Vrste izmjene vrijednosti