Putni nalozi

Navigacija:  »Nema teme iznad ovog nivoa«

Putni nalozi

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

U modulu putnih naloga možemo unositi putne naloge, kao i ispisivati ih u predviđenim formatima. Nakon povratka službenika, možemo evidentirati i napraviti obračun putnih troškova, generirati blagajničke primitke/izdatke, kao i prenijeti podatke u obračun plaća, radi isplate, kroz nadoknade. Definiralim pravilima kontiranja, putne naloge automatski knjižimo u glavnu knjigu, te dobivamo temeljnicu na pregled.

 

Modul omogućuje i evidentiranja loko vožnje, te korištenje privatnog vozila u službene svrhe, kao i službenog vozila u privatne svrhe, sa automatskim knjiženjem.

 

Putni nalozi

Loko vožnja

Registri

Izvještaji

Postavke