Postavke

Navigacija:  Obračun plaća >

Postavke

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje nalazimo postavke koje utječu na modul obračun plaća:

 

Osnovne postavke

Obračun plaća