Blagajnički izdaci

Navigacija:  Blagajna >

Blagajnički izdaci

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Dokumentom izdajemo novac iz financijske blagajne.

 

clip0227

 

Blagajna - Blagajna s koje izdajemo novac

Broj - Broj blagajničkog izdatka, u pravilu se generira prilikom spremanja

Konto - Konto za knjiženje u financijsko knjigovodstvo

Datum - Datum izdavanja

Vezna oznaka - Broj dokumenta, prikazana samo ako je odabrani konto salda konto, u padajućoj listi program nudi nezatvorene račune dobavljača, odabirom računa popunjavaju se ostale stavke na blagajni automatski

Partner - Prikazan samo ako je salda konto, u pravilu se popunjava nakon odabira vezne oznake

Stranka - Unosimo stranku, ako je salda konto, popuni se automatski za odabranu veznu oznaku/partnera

Svrha - Svrha isplate, za salda konto automatski se popuni

Iznos valuta - Iznos isplate u valuti

Valuta - Valuta blagajne

Tečaj - Važeći tečaj valute

Iznos - Iznos u domaćoj valuti

 

Ovdje imamo prikaz padajuće liste "Vezna oznaka":

 

clip0228

Odabirom nekog od računa, program automatski popunjava partnera, stranku, svrhu i iznose, što znatno ubrzava unos.

 

Ispisom izdatka dobijemo:

 

clip0232