Valute

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri > Tečaj valuta >

Valute

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje definiramo valute koje će se koristiti kroz aplikaciju:

 

clip0116

 

Oznaka - Oznaka valute

Naziv - Puni naziv valute

Šifra - Brojčana šifra valute

Troslovna oznaka valute