Nabava osnovnih sredstava

Navigacija:  Osnovna sredstva >

Nabava osnovnih sredstava

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ciklus osnovnog sredstva kreće njegovom nabavkom:

 

clip0203

 

Broj - Broj dokumenta, ako je prazan, generira se prilikom spremanja

Partner - Partner od koga smo nabavili osnovno sredstvo

Vezna oznaka - Broj računa dobavljača

Datum - Datum dokumenta

Datum računa - Datum dokumenta dobavljača

PDV - Datum prema kojem ide u PDV prijavu

Dospijeće - Dana za plaćanje

Datum dospijeća - Dan dospijeća računa

Bez PDV-a - Iznos fakture dobavljača bez PDV-a, program automatski računa iz stavaka, a može se nakon unosa stavaka prepraviti i uskladiti sa ulaznim dokumentom

PDV - Ulazni PDV

Vrijednost - Ukupan iznos sa PDV-om

 

Na jezičku stavke unosimo nova osnovna sredstva:

 

Osnovno sredstvo - Biramo iz registra osnovnih sredstava

Količina - Nabavljena količina, obično 1 ako ćemo pratiti pojedinačna osnovna sredstva

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

PCD/PCD iznos - Prodajna cijena/iznos dobavljača bez rabata

Rabati - Unosimo višestruke rabate u formatu 5+10+15..., program računa rabat na način da izračuna prvi (5%), a osnovica za svaki rabat je iznos sa izbijenim svim prethodnim rabatima

FCD/FCD Iznos - Cijena/Iznos sa fakture dobavljača sa uračunatim rabatom, bez poreza i bez zavisnih troškova

ZT/ZT Iznos - Ovdje unosimo zavisne troškove nabave robe (transport, carina itd). Moguća su dva načina unosa:

Unos ukupnog iznosa/postotka zavisnog troška bez obzira na vrstu

Unos pojedinačnih zavisnih troškova - na jezičku zavisni troškovi

 

NC/NC Iznos - Nabavna cijena sa uračunatim zavisnim troškovima

 

Na jezičku zavisni troškovi možemo unijeti pojedinačne troškove za ovaj dokument.

 

Opcijom "Proknjiži" iz alatne trake kartice, automatski knjižimo prijem u KUF i financijsko knjigovodstvo prema definiranim pravilima kontiranja i prijenosa u KUF.

 

Ovdje imamo još i standardne jezičke:

Platni promet

Blagajna

Knjiženja