Višak

Navigacija:  Robno i materijalno > Inventura >

Višak

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Višak je dokument sličan prijemnom listu i zadužuje skladište za količine koje su evidentirane kao višak na inventuru. Jedina razlika je što dokument nema polje "Dobavljač".