Manjak

Navigacija:  Robno i materijalno > Inventura >

Manjak

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Dokumentom evidentiramo manjak na inventuri da bismo uskladili knjigovodstveno stanje sa inventurnim stanjem. Funkcionalnost je slična izlaznom računu osim što nema polje "Kupac".