Trošarine

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno > Tarifnici >

Trošarine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prilikom unosa uvozne kalkulacije imamo mogućnost automatskog popunjavanja iznosa trošarine i/ili prelevmana. Ovdje definirano koeficijente za tu vrstu popunjavanja:

 

clip0426