Carinske stope

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno > Tarifnici >

Carinske stope

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo carinske stope koje možemo koristiti prilikom automatskog unosa zavisnih troškova u uvoznim kalkulacijama:

 

clip0427

 

Oznaka - Oznaka carinske stope

Naziv - Naziv carinske stope

Stopa1-Stopa6 - Ovisno o državi porijekla možemo unijet 6 različitih stopa