Rashodi

Navigacija:  Knjige prihoda i rashoda >

Rashodi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji evidentiramo sve rashode poduzetnika, kao i sve ulazne račune, bilo da su naplaćeni ili ne. Samo naplaćeni računi se prikazuju u knjizi prihoda i rashoda, a svi se prikazuju u knjizi potraživanja i obveza.

 

clip0356

 

U zaglavlju imamo:

 

Broj - Automatski se generira prilikom spremanja

Datum - Datum evidentiranja knjige

Vezna oznaka - Neka napomena koja će vam pomoći razlikovati uneseni izvod KPR

 

U sekciji stavke unosimo sve račune, bilo da su naplaćeni ili ne:

 

Vrsta - vrsta unesene stavke (Roba, Plaća, Doprinosi, Ostalo, Ostalo (ne može se odbiti), Amortizacija)

Partner - Partner, dobavljač

Broj računa - Broj računa

Datum - Datum računa

Dospijeće/Datum dospijeća - Dospijeće plaćanja

Iznos - Iznos računa sa PDV-om

PDV - PDV u iznosu računa

 

Za svaku odabranu stavku u donjem prozoru imamo mogućnost unosa više plaćanja, u knjizi rashoda se pojavljuju samo ovi iznosi.

 

Datum - Datum plaćanja

Iznos - Iznos plaćanja, može biti manji ili jednak ukupnom iznosu računa

 

Ako koristite ostale dijelove aplikacije, program vam nudi mogućnost automatskog preuzimanja dokumenata:

 

clip0357

 

Program će iz robnog i KIF-a preuzeti sve račune, a iz financijskog eventualna plaćanja ako su unesena preko izvoda. Iz osnovnih sredstava će preuzeti amortizaciju, a iz obračuna plaća doprinose i brutto plaće zaposlenih.