Prihodi

Navigacija:  Knjige prihoda i rashoda >

Prihodi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji evidentiramo sve prihode poduzetnika, kao i sve izlazne račune, bilo da su naplaćeni ili ne. Samo naplaćeni računi se prikazuju u knjizi prihoda i rashoda, a svi se prikazuju u knjizi potraživanja i obveza.

 

clip0353

 

U zaglavlju imamo:

 

Broj - Automatski se generira prilikom spremanja

Datum - Datum evidentiranja knjige

Vezna oznaka - Neka napomena koja će vam pomoći razlikovati uneseni izvod KPR

 

U sekciji stavke unosimo sve račune, bilo da su naplaćeni ili ne:

 

Vrsta - vrsta unesene stavke (Gotovina, Žiro račun, Stvari...)

Partner - Partner kojemu fakturiramo, kupac

Broj računa - Broj računa

Datum - Datum računa

Dospijeće/Datum dospijeća - Dospijeće plaćanja

Iznos - Iznos računa sa PDV-om

PDV - PDV u iznosu računa

 

Za svaku odabranu stavku u donjem prozoru imamo mogućnost unosa više plaćanja, u knjizi prihoda se pojavljuju samo ovi iznosi.

 

Datum - Datum plaćanja

Iznos - Iznos plaćanja, može biti manji ili jednak ukupnom iznosu računa

 

Ako koristite ostale dijelove aplikacije, program vam nudi mogućnost automatskog preuzimanja dokumenata:

 

clip0354

 

Program će iz robnog i KIF-a preuzeti sve račune, a iz financijskog eventualna plaćanja ako su unesena preko izvoda.