Prodaja (POS)

Navigacija:  Prodajno mjesto >

Prodaja (POS)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prodajno mjesto može raditi na dva načina, bez kontrola za dodirni unos i sa. Ovdje obrađujemo način gdje nije uključen dodirni unos:

 

clip0465

 

Skeniranjem artikala putem čitača bar koda program automatski unosi pozicije sa količinom 1. Ako je količinu potrebno korigirati, dovoljno je strelicom gore pozicionirati se na korekciju količine i strelicom dolje na unos nove stavke. Pritiskom na funkcijsku tipku F10 program na pokazuje ukupne količine:

 

clip0466

 

Ovdje možemo promijeniti način plaćanja i unijeti iznos naplate, program nam računa povrat. Također je moguće unijeti valutu naplate. Ponovnim pritiskom tipke F10 zaključujemo i ispisujemo fiskalni račun. Program se automatski prebacuje na unos novog računa. Program također može preuzeti broj fiskalnog računa i zapamtiti ga radi zgodnije storniranja opcijom "Storniraj" ako se desi povrat. Na ovaj način se ne moraju unositi ponovno stavke storniranog računa, jer u maloprodaji znaju računi biti prilično veliki.

 

Na prvoj slici možemo vidjeti i pojednostavljenu alatnu traku sa prikazanim prečacima sa tipkovnice radi što zgodnijeg i bržeg unosa.